Nils sørger for at utsikten til naboen blir fri for snø..